Sākot ar jūnija mēnesi palielināsies gatavu maltīšu saņemšanas iespējas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Ar 14 iesniegumiem noslēdzās otrās partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšana Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds) ietvaros.

Atlase tika izsludināta, lai izvēlētos partnerorganizācijas, kuras nodrošinās zupas virtuves pakalpojumus, paplašinot gatavo maltīšu saņemšanas iespējas mērķa grupai, kā arī, lai izvēlētos partnerorganizācijas, kuras nodrošinās pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izsniegšanu un papildpasākumu īstenošanu atsevišķās teritorijās, kurās partnerorganizācijas pārtraukušas darbību.

Divos informatīvajos semināros, Rīgā un Liepājā, potenciālie pretendenti varēja saņemt informāciju un ieteikumus par atlases iesniegumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību.

Šobrīd notiek saņemto iesniegumu izvērtēšana. Atlases iesniegumu vērtēšanu plānots pabeigt līdz 2016. gada 15.jūnijam.

Pēc līgumu vai vienošanās noslēgšanas ar partnerorganizācijām, partnerorganizāciju saraksts tiks publicēts Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" un mājaslapā www.atbalstapakas.lv.

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana