EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM

Papildpasākumi

2018.gadā partnerorganizācijas īstenojušas 1137 papildpasākumus, iesaistot tajos 6304 personas

Papildpasākumu mērķis ir mazināt trūcīgo, maznodrošināto vai krīzes situācijā nonākušo personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā vislielākais īstenoto papildpasākumu skaits bijis Latgalē - 273, kam skaitliski seko Rīgas reģionā (bez Rīgas) – 234, Kurzemē – 188, Zemgalē – 161, Rīgā – 146, Vidzemē – 135 īstenotie papildpasākumi. Kopumā papildpasākumus 2018. gadā apmeklējušas 6304 personas. Tradicionāli visaktīvāk papildpasākumus apmeklējusi mērķa grupa Latgalē –1417 personas un Kurzemē – 1278 personas. Citos reģionos papildpasākumu apmeklētāju skaits - Rīgas reģionā (bez Rīgas) – 978 personas, Zemgalē – 997 personas, Vidzemē – 868 personas, Rīgā – 766 personas.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kuros biežāk organizētie un visvairāk apmeklētie bija pasākumi par veselības veicināšanu, uzturu un ēdiena pagatavošanu, 2018.gadā vislielāko atsaucību guvuši papildpasākumi, kuros apgūtas noderīgas dzīves prasmes.
234 pasākumos 1196 personas apguvušas tādas prasmes kā šūšanas pamati, apģērbu aksesuāru izgatavošana, dzīvokļa uzkopšana, dārza darbi, drošība, konfliktu risināšana, ģimenes veidošana u.c. Kā piemēram, biedrība "Svētā Jāņa Palīdzība" 2018.gadā Rīgā regulāri rīkojusi neformāli izglītojošas nodarbības „Dzīves skola”, kur 12 nodarbībās 179 personām sniegts izglītojošs atbalsts sadzīves pamatprasmju apguvē.

paklajs

Viļānu BUJIB “Saulstariņi” papildpasākumā izgatavotās grīdsegas

1510 personas 223 papildpasākumos saņēmušas informāciju par veselības veicināšanas jautājumiem, piemēram, veselīgu dzīvesveidu un uzturu, higiēnu, pirmo palīdzību, diabēta, C hepatīta, sirds un asinsvadu slimību, ērču encefalīta, tuberkulozes, gripas, saaukstēšanās, atkarību profilaksi. Visaktīvāk šādas tematikas papildpasākumus īstenojusi biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” – 135 papildpasākumus, kuros piedalījusies 921 persona.

Īstenoti 222 pasākumi, kuros 1044 personas apguvušas ēdiena gatavošanas prasmes, piemēram, kā pagatavot garšīgu un veselīgu maltīti no pārtikas komplektos pieejamajiem pārtikas produktiem, sezonālajiem augļiem un dārzeņiem, papildinot ar pavasara zaļumiem, kā sagatavot pārtikas produktus ziemai – konservējot, žāvējot, saldējot. Vecākiem organizētas nodarbības par bērnu veselībai un vecumposmam atbilstošu uzturu.

gatavo

Foto no papildpasākuma biedrībā "Žēlsirdības Misija Dzīvības ēdiens"

Īstenoti 158 dažādu jomu papildpasākumi ar 811 iesaistītām personām, kuras saņēmušas atbalstu sociālo prasmju pilnveidošanai, iepazinušās ar valsts un novada pašvaldību saistošajiem noteikumiem, apguvušas portāla www.latvija.lv un elektroniskā paraksta lietošanu, uzzinājušas, kā saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, sociālo palīdzību, atgūt pārmaksātos nodokļus, piedalījušās Latvijas simtgadei veltītos pasākumos, dzejas pasākumos, radošās darbnīcās, apguvušas gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas, saņēmušas informāciju par iespējām iesaistīties nevalstiskajās organizācijās, tikušās ar uzņēmējiem.

72 papildpasākumos 238 personas guvušas informāciju par nodarbinātības iespējām - kā meklēt darbu un apgūt jaunu profesiju, kādas ir prakses vai brīvprātīgā darba iespējas, kā sagatavot CV un motivācijas vēstuli.
Īstenots 71 pasākums ģimenēm ar bērniem, kuros piedalījušās 595 personas. Noorganizēti atpūtas un sporta pasākumi ģimenēm, radošas nodarbības, gadskārtu svētku pasākumi, apmācības vecākiem par bērnu veselību un drošību, gatavošanos skolas gaitām, nodarbības jaunajiem vecākiem, pārrunas par bērnu attīstības vecuma posmu īpatnībām, apmeklēts labdarības koncerts.

putns

Nodibinājuma “Samāriešu fonds” papildpasākumā veidotā figūriņa

2018.gadā sniegtas 69 ekspertu, juristu, sociālo pedagogu, psihoterapeitu, psihologu u.c. speciālistu individuālas vai grupu konsultācijas 316 personām. Atbalstu saņēmušo skaits šajā grupā ir līdzīgs kā iepriekšējā gadā. Konsultācijas sekmējušas dalībnieku pašapziņas un motivācijas veidošanos, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus. Mērķa grupa iepazīstināta ar projektu īstenošanu ideju realizēšanai, piedalījusies semināros par juridiskiem jautājumiem, tādiem kā bāriņtiesas loma, aizbildnība un adopcija, personība un tiesiskā apziņa, likumdošanas tiesiskie pamati, patērētāja tiesības u.c.

Ar sportu un brīvā laika pavadīšanu saistītas 37 aktivitātes, kurās 315 personas piedalījušās tematiskos pasākumos - piemēram, svinot gadskārtu un valsts svētkus, sporta aktivitātēs – krosā, nūjošanā, vingrošanas kompleksu un deju apguvē. Mērķa grupa apmeklējusi kinolektoriju, klasiskās mūzikas un dzejas pasākumus, kā arī informatīvus pasākumus, piemēram, par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem.

vainagi

Babītes novada sociālā dienesta papildpasākumā izveidotie dekori

Partnerorganizācijas papildpasākumus plānojot, veic gan mērķa grupas aptaujas, gan pārrunas par tēmām, pasākumu veidiem, ko mērķa grupa labprāt apmeklētu.

 

 

Papildpasākumi 2017.gadā

Papildpasākumi 2015. un 2016.gadā

 

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

 

 

Meklēšana