Papildpasākumi

2021.gadā partnerorganizācijas īstenojušas 2378 papildpasākumus, iesaistot tajos 5489 personas

Papildpasākumu mērķis ir mazināt trūcīgo, maznodrošināto vai krīzes situācijā nonākušo personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Īstenoto papildpasākumu skaits 2021.gadā salīdzinot ar 2020.gadu ir palielinājies par 1216 papildpasākumiem jeb par 104,64%. (2020.gadā kopā īstenoti 1162 papildpasākumi). Skaita pieaugums skaidrojams, ka Covid-19 pandēmijas laikā biežāk papildpasākumi tika organizēti individuālu konsultāciju formā, lai ievērotu valstī ārkārtējo situāciju laikā noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, kā arī atbilstoši personu vēlmēm saņemt informāciju, atbalstu, gūt jaunas prasmes, taču pēc iespējas samazinot kontaktu skaitu.

Vislielākais īstenoto papildpasākumu skaits bijis Kurzemē – 495, kam skaitliski seko Rīgā – 479, Latgalē – 479, Rīgas reģionā (bez Rīgas) – 388, Vidzemē –306, Zemgalē – 231 īstenotie papildpasākumi.

2021.gadā līdzīgi kā iepriekšējos gadā visaktīvāk papildpasākumus apmeklējusi mērķa grupa Kurzemē –1564 personas un Latgalē – 989 personas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu palielinājies papildpasākumu apmeklētāju skaits Rīgā – 924 personas un Vidzemē – 781 persona. Citos reģionos papildpasākumu apmeklētāju skaits -Rīgas reģionā (bez Rīgas) – 751 persona, Zemgalē – 480 personas.

2021.gadā visvairāk organizēti papildpasākumi par veselības veicināšanas jautājumiem.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu par 151% ir palielinājies papildpasākumu skaits – 866. 1759 personas saņēmušas konsultācijas un apmācības dažādos jautājumos – par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, higiēnu, pirmo palīdzību, sirds, asinsvadu un gremošanas slimībām, ērču encefalītu, gripu, saaukstēšanās saslimšanām un inficēšanās riskiem ar COVID-19, HIV/AIDS, tuberkulozes, cukurslimības profilaksi, par miega problēmām, stresu un tā pārvarēšanu, īpaši ārkārtas situācijas laikā, organizētas veselību veicinošas nodarbības, personas aicinātas kļūt par asins donoriem, informētas par iespējām saņemt rehabilitāciju un medicīnas pakalpojumus. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, visaktīvāk šādas tematikas papildpasākumus īstenojusi biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” – 582 papildpasākumus, salīdzinot ar 2020.gadu vairāk nekā 3 reizes palielinot organizācijā īstenoto papildpasākumu skaitu.

575 papildpasākumos 1183 personas apguvušas noderīgas dzīves prasmes konsultācijās par mājas tīrīšanu, samazinot ķimikāliju izmantošanu, drošību uz ceļa diennakts tumšajā laikā, izmantojot atstarotājus, kā pareizi šķirot atkritumus, nodarbība "Zero Waste kustība- lietu otrā dzīve". Īstenotas radošas nodarbības rokdarbu apguvē, svētku noformējumu un apsveikumu izgatavošanā, apgūtas prasmes apģērba otrreizējai izmantošanai, notikušas apmācības par dārza darbiem, piemēram, “Rūpes par augu veselību – kaitēkļu apkarošana bez ķimikālijām”, māju un dzīvokļu siltināšanu. Mērķa grupa iepazīstināta ar interneta platformām Zoom, Skype, Microsoft Teams un to lietošanu, pieslēgšanos video pasākumiem un dalību, rezervācijas vietni Bookla, attālināto ārsta vizīšu vietni doconline.lv, pilnveidotas komunikācijas prasmes, īstenotas nodarbības vecākiem, piemēram, „Pusaudžu destruktīvas uzvedības iemesli", “Savstarpējo attiecību problēmas ģimenē, to risināšanas iespējas, krīzes situācijas pārvarēšana", sniegtas konsultācijas par sociālās palīdzības jautājumiem, u.c.

Īstenoti 507 pasākumi, kuros 935 personas piedalījušās nodarbībās par veselīga uztura sabalansēšanu un maltītes pagatavošanu no pārtikas komplektā pieejamiem produktiem, apgūtas "Virtuves un sadzīves gudrības", konservēšana, marinēšana. Interesantus papildpasākumus organizēja biedrība "KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS", piemēram, "Izgaršo rabarberus", kura laikā dalībnieki sagatavoja rabarberus saldēšanai, gatavoja rabarberu pudiņu, "Ar kuģeli pa rudeni", kura laikā dalībnieki veica dārzeņu sagatavošanu saldēšanai, kā arī tika pilnveidotas dalībnieku kulinārās prasmes, gatavojot dārzeņu sacepumu, ko Latgalē sauc par kuģeli. Tika organizētas konsultācijas par ēdienu gatavošanu no ķirbjiem, sēnēm, sīrupu, sukāžu gatavošanu, izsniegti izdales materiāli. Vairāki papildpasākumi par ēst gatavošanu tika organizēti saistībā ar gadskārtu svētkiem – nodarbībā "Smaržo piparkūkas"- dalībnieki cepa piparkūkas un rausīšus, tika sniegti praktiski padomi Līgo svētku mielasta pagatavošanai. Biedrība "LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA" veidoja recepšu izlasi, lai mērķa grupa dalītos ar zināšanām.

2021.gadā īstenoti 66 socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras un tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā, kuros piedalījušās 763 personas. Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" īstenoja papildpasākumus “Pūpolsvētdiena- tās nozīme, ticējumi un ēdieni”, Lieldienas-tradīcijas un vēsture, dekorāciju izveide un uzstādīšana. Biedrība "Integrācijas centrs "Atvērtās durvis"", mazinot sociālo atstumtību, Lieldienās sveica vientuļos pensionārus Ventspils novadā. Papildpasākumos apgūtas Līgo svētku, Miķeļdienas tradīcijas, radošajās darbnīcās izgatavoti Ziemassvētku galda, griestu dekori un egļu rotājumi. Partnerorganizācija Preiļu novada Labklājības pārvalde noorganizēja ekskursiju uz Kalsnavas aborētumu peoniju ziedēšanas laikā. Ar pašvaldības aģentūras “Olaines sociālais dienests” atbalstu mērķa grupa apmeklēja Briežu dārzu “Buku audzētava” Valgundē, Jelgavas novadā, noorganizēja teritorijas uzkopšanu Olaines Mežaparkā. Biedrība "LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA" rīkoja diskusiju “Es – Vidē”, lai papildinātu klientu zināšanas un veicinātu izpratni par vides aizsardzību, “Esi redzams!” – par drošību uz ceļa gada tumšākajos mēnešos. Biedrība "Integrācijas centrs "Atvērtās durvis"" noorganizēja papildpasākumu "Sveiciens Latvijas Republikas proklamēšanas dienā'' un "Rudenīgs sveiciens Tēvu dienā".

Salīdzinot ar 2020.gadu palielinājies sporta un brīvā laika pasākumu un dalībnieku skaits - īstenoti 44 sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumi, kuros piedalījušās 328 personas – pasākumi par rīta rosmes, vingrošanas, nūjošanas nozīmi veselīga dzīvesveida uzturēšanai. Reliģiskā organizācija "Pestīšanas armija" Liepājā turpināja regulāri organizēt vingrošanas nodarbības brīvā dabā pēc programmas “PraiseMoves”, kopā 19 nodarbības, kurās piedalījās 143 personas. Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" īstenoja 19 papildpasākumus ar 121 personas dalību – nūjošanas, rīta rosmes un vingrojumu apmācības un nodarbības grupā, izglītojošas konsultācijas par sēņošanu kā aktīvu atpūtu, informēja par brīvā laika pavadīšanas iespējām Dobelē pieaugušajiem un senioriem, īstenoja pasākumu "Atpūtas brīdis", par krustvārdu mīklām un sudoki, sagatavoja un izdalīja materiālus.

Noorganizēti 134 dažāda veida pasākumi ar 211 personu dalību - "Mani uzdevumi 2021. gadam", "Mani uzdevumi 2022. gadam", "Mans dzīves stāsts", "Dažādu problēmu risināšana ārkārtas situācijas laikā", “Manas stiprās un vājās puses, prasmes un hobiji”, diskusija "Vai laimi var nopirkt par naudu…", informatīvi pasākumi par administratīvi teritoriālo reformu, individuālas sarunas ar senioriem un citas konsultācijas par klientiem aktuāliem jautājumiem.

Īstenotas 109 konsultācijas 116 personām par tēmām - darba meklējumi, darba meklēšanas prasmju attīstīšana un nedrošības pārvarēšana, lai iekļautos darba tirgū, CV un pieteikuma vēstules rakstīšana, darbs ārzemēs, brīvprātīgais darbs.

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" noorganizēja 13 pasākumus ģimenēm ar bērniem, kuros piedalījās 65 personas. Pārrunas ar vecākiem “Klāt skolas laiks, kas nepieciešams, lai piepildītu skolas somu”, ''Pretim zelta rudenim'', organizēta meistarklase "Advente -Ziemassvētku gaidīšanas laiks", sniegtas ēdienu receptes Ziemassvētku galdam, ģimenēm, kurās ir mazi bērni, tika dāvinātas bērniem sagatavotas grāmatiņas ar spēlēm un uzdevumiem, gatavoti dekori, apsveikumi, svinēti Ziemassvētki mežā ģimenes lokā.

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” 36 ģimenes budžeta plānošanas individuālajās konsultācijās piedalījušās 36 personas.

14 atbalsta vai pašpalīdzības grupas ar 47 personu dalību. Partnerorganizācija “Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze” noorganizēja 6 atbalsta grupu tikšanās 36 personām par klientiem aktuālajiem jautājumiem, kā saskarsmes un pašaprūpes grūtības, sociālā izolētība, alkoholisma problēmu risināšana, bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas Rīgā, bezmaksas grāmatu un apģērbu pieejamību un citiem aktuāliem jautājumiem.

14 speciālistu konsultācijas 46 personām, tai skaitā 7 psihologu konsultācijas - “Kā saglabāt savu garīgo un fizisko veselību pandēmijas laikā?”, “Rudens nokrāsas - kā tās ietekmē mūsu garīgo pasauli”, ''Bērna audzināšana, saskarsmes veidošana'', “Mobings skolā. Kā to atpazīt?''.

 1 Kuld nov Skrunda

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests". Praktiska nodarbība "Patriotiski aksesuāri. Drošība uz ceļiem”.

 2 Marupe

Mārupes novada Sociālā dienesta radošā Ziemassvētku dekoru darbnīca.

3 KZC

Biedrības "Kristīgais žēlsirdības centrs" papildpasākums “Smaržo piparkūkas”.

 4 LSK

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” papildpasākums Krāslavas novadā.

5 Varkava

Radošā darbnīca ziepju gatavošanā "Ziemassvētku dāvana" Vārkavas sociālajā dienestā.

6 NEMA

Biedrības "Dagdas invalīdu brālība "NEMA"" papildpasākumos izgatavotie suvenīri.

 

Papildpasākumi 2021.gadā 

Papildpasākumi 2020.gadā

Papildpasākumi 2019.gadā

Papildpasākumi 2018.gadā

Papildpasākumi 2017.gadā

Papildpasākumi 2015. un 2016.gadā

 

 

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana