Vispārīgā informācija

Kas var saņemt palīdzību?

Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuras:

• atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
• nonākušas krīzes situācijā;
• atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

Infografika “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Kādu atbalstu var saņemt?

Atbalsta pakas

• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu Latvijā 29 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu.

Saraksts ar zupas virtuvēm

Svarīgi!!! Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa.

Atbalsta komplektu izdales vietu un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit.

Papildpasākumi

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Kādi ir Sabiedrības integrācijas fonda pienākumi programmas ieviešanā?

Sabiedrības integrācijas fonds veic pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta komplektu izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas. Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.

ESFplus progr logo 244

Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai

Sabiedrības integrācijas fonds, turpinot atbalsta sniegšanu mazaizsargātām personām, iesaistīts Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. - 2027. gadam īstenošanā, kas apstiprināta 2022. gada 21. oktobrī Eiropas Komisijā.
 
 
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam (turpmāk – Programma) mērķis: materiālās nenodrošinātības mazināšana vistrūcīgākajām personām, sniedzot pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību, kā arī nodrošinot iespēju piedalīties papildpasākumos sociālās atstumtības mazināšanai
Programmas mērķa grupa:
  • mājsaimniecība, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina tās atbilstību trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  • mājsaimniecība, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina, ka mājsaimniecība ir nonākusi krīzes situācijā;
  • mājsaimniecībai, kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu, kas apliecina tās atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, un tās rīcībā esošie ienākumi uz vienu ekvivalento patērētāju mājsaimniecībā nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā 264 euro.
Programmas darbības:
  • pārtikas un pamata materiālās palīdzības iegāde un transportēšana uz partnerorganizāciju uzglabāšanas vietām;
  • pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču uzglabāšana un izdalīšana mērķa grupai, to apvienojot ar papildpasākumu īstenošanu;
  • tehniskās palīdzības darbības.
Programmas finansējums: Programmas kopējais finansējums 38 280 000 euro, tostarp:
  • 32 538 000 euro Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums (90 %);
  • valsts budžeta līdzfinansējums 3 615 334 euro (10 %);
  • papildu valsts budžeta finansējums 2 126 666 euro.
NUTS reģioni, uz kuriem attiecas programma LV0 – Latvija, LV00 – Latvija, LV003 – Kurzeme, LV005 – Latgale, LV006 – Rīga, LV007 – Pierīga, LV008 – Vidzeme, LV009 - Zemgale

 

Aktuālais atbalsta paku saturs:

 

Eiropas Atbalsta fonda programma vistrūcīgākajām personām

Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanā. Kopš 2015.gada Fonda atbalstu var saņemt visā Latvijā.

Darbības programmas finansējums

Darbības programmas finansējums ir 68 060 650 euro, tai skaitā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām finansējums – 48 956 110 euro, valsts budžeta finansējums – 8 639 315 euro un valsts budžeta virssaistības – 10 465 225 euro.

Darbības programmas izdevumi:

 

2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

2022.gads

2023.gada plāns

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu iegāde, piegāde, EUR

2 618 856,19

4 080 143,54

4 792 287,57

4 849 241,80

6 473 125,00

8 170 886,00

8 512 522,63

11 186 072,00

8 627 616,00

Maksājumi partnerorganizācijām par atbalsta komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu, EUR

156 664,44

371 716,82

474 338,36

451819,80

603 783,82

824 045,43

812 582,74

964 857,70

926 788,00

Kopā

2 775 520,63

4 451 860,36

5 266 625,93

5 301 061,60

7 076 908,82

8 994 931,43

9 325 105,37

12 150 929,70

9 554 404,00

 

 


6 482 298,00

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana