EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM

Vispārīgā informācija

Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām (turpmāk - Fonds) darbības programmas īstenošanā. Kopš 2015.gada Fonda atbalstu var saņemt visā Latvijā.

Kas var saņemt palīdzību?

Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

• atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
• nonākušas krīzes situācijā;
• atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

Kādu atbalstu var saņemt?

I Atbalsta pakas

• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

II Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu Latvijā 29 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu.

Svarīgi!!! Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa.

Atbalsta komplektu izdales vietu un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit.

III Papildpasākumi

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Kādi ir Sabiedrības integrācijas fonda pienākumi programmas ieviešanā?

Sabiedrības integrācijas fonds veic pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta komplektu izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas. Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Latvijā paredzēts atbalstīt šādu materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:

• nenodrošinātība ar pārtiku;
• materiālā nenodrošinātība zemu ienākumu mājsaimniecībās, tajā skaitā mājsaimniecībās ar bērniem.

Darbības programmas finansējums

Darbības programmas finansējums ir 57 595 425 euro, tai skaitā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām piešķīrums Latvijai ir 48 956 110 euro jeb 85% no darbības programmas, kopējais plānotais valsts budžeta finansējums ir 8 639 315 euro jeb 15% no darbības programmas.

Darbības programmas izdevumi:

  2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019.gads 2020.gads 2021.gada plāns
Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu iegāde, piegāde, EUR 2 618 856,19 4 080 143,54 4 792 287,57 4 849 241,80 6 473 125,00 8 170 886,00 9 299 695,00
Maksājumi partnerorganizācijām par atbalsta komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu, EUR 156 664,44 371 716,82 474 338,36 451819,80

603 783,82

824 045,43 838 698,00
Kopā 2 775 520,63 4 451 860,36 5 266 625,93 5 301 061,60 7 076 908,82 8 994 931,43 10 138 393,00
 
Aktuālais atbalsta paku saturs:

 

Iepriekš piegādātu paku saturi:

6 482 298,00

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

 "Ceļš līdz atbalsta pakām: ārkārtējās situācijas saistībā ar COVID laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc"

Lasīt vairāk...

Meklēšana