EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM

Vispārīgā informācija

Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām (turpmāk - Fonds) darbības programmas īstenošanā. Kopš 2015.gada Fonda atbalstu var saņemt visā Latvijā.

Kas var saņemt palīdzību?

Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

• atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
• nonākušas krīzes situācijā;
• atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa un kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242,00 EUR personai.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas personas statusu.

Kādu atbalstu var saņemt?

I Atbalsta pakas

• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

II Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu Latvijā 23 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu.

Svarīgi!!! Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa.

Atbalsta komplektu izdales vietu un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit.

III Papildpasākumi

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Kādi ir Sabiedrības integrācijas fonda pienākumi programmas ieviešanā?

Sabiedrības integrācijas fonds veic pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta komplektu izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas. Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Latvijā paredzēts atbalstīt šādu materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:

• nenodrošinātība ar pārtiku;
• materiālā nenodrošinātība zemu ienākumu mājsaimniecībās, tajā skaitā mājsaimniecībās ar bērniem.

Darbības programmas finansējums

Kopējais plānotais Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām piešķīrums Latvijai ir 41 024 469 euro jeb 85% no darbības programmas, kopējais plānotais valsts līdzfinansējums ir 7 239 613 euro jeb 15% no darbības programmas.

Darbības programmas izdevumi:

  2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gada plāns
Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu iegāde, piegāde, EUR 2 618 856,19 4 080 143,54 4 792 287,57 4 849 241,80 6 473 125,00 8 091 060,00
Maksājumi partnerorganizācijām par atbalsta komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu, EUR      156 664,44 371 716,82 474 338,36 4 51 819,80 603 783,82 841 112,00
Kopā 2 775 520,63 4 451 860,36 5 266 625,93 5 301 061,60 7 076 908,82 8 932 172,00
 
Aktuālais atbalsta paku saturs:

 

Iepriekš piegādātu paku saturi:

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

 "Ceļš līdz atbalsta pakām: ārkārtējās situācijas saistībā ar COVID laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc"

Lasīt vairāk...

Meklēšana