EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM

Vispārīgā informācija

Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām (turpmāk - Fonds) darbības programmas īstenošanā. Kopš 2015.gada Fonda atbalstu var saņemt visā Latvijā.

Kas var saņemt palīdzību?

Tiesības saņemt Fonda pārtikas un pamata materiālo palīdzību, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras:

• atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
• nonākušas krīzes situācijā;
• atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, kurā ienākumi mēnesī nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu atbalstu?

Svarīgi!!! Personai ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, lai saņemtu izziņu par trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzes situācijā nonākušas mājsaimniecības statusu.

Kādu atbalstu var saņemt?

I Atbalsta pakas

• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

II Zupas virtuves

Ar Fonda atbalstu Latvijā 30 zupas virtuves nodrošina maltīšu izsniegšanu.

Adreses zupas virtuvēm

Svarīgi!!! Lai saņemtu maltītes, personai nav jāuzrāda statusa izziņa.

Atbalsta komplektu izdales vietu un maltīšu saņemšanas vietu informācija skatāma šeit.

III Papildpasākumi

Papildpasākumu mērķis ir mazināt personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Kādi ir Sabiedrības integrācijas fonda pienākumi programmas ieviešanā?

Sabiedrības integrācijas fonds veic pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta komplektu izdales vietās.

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas. Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Latvijā paredzēts atbalstīt šādu materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:

• nenodrošinātība ar pārtiku;
• materiālā nenodrošinātība zemu ienākumu mājsaimniecībās, tajā skaitā mājsaimniecībās ar bērniem.

Darbības programmas finansējums

Darbības programmas finansējums ir 68 060 650 euro, tai skaitā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām finansējums – 48 956 110 euro, valsts budžeta finansējums – 8 639 315 euro un valsts budžeta virssaistības – 10 465 225 euro.

Darbības programmas izdevumi:

2015. gads

2016. gads

2017. gads

2018. gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

2022.gada plāns

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu iegāde, piegāde, EUR

2 618 856,19

4 080 143,54

4 792 287,57

4 849 241,80

6 473 125,00

8 170 886,00

8 512 522,63

10 487 625,00

Maksājumi partnerorganizācijām par atbalsta komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu, EUR

156 664,44

371 716,82

474 338,36

451819,80

603 783,82

 

824 045,43

812 582,74

1 049 871,00

Kopā

2 775 520,63

4 451 860,36

5 266 625,93

5 301 061,60

7 076 908,82

8 994 931,43

9 325 105,37

11 537 496,00

 
Aktuālais atbalsta paku saturs:
Iepriekš piegādātu paku saturi:

 


6 482 298,00

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

 Saistībā ar patēriņa cenu strauju pieaugumu zemu ienākumu mājsaimniecībām būs pieejamas papildu pārtikas pakas

Lasīt vairāk...

Meklēšana