EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM

Vispārīgā informācija

2014.gada 12.martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 11.marta regula Nr.223/2014 par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – regula Nr.223/2014), ar kuru izveido Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds).

Katra dalībvalsts iesniedz Eiropas Komisijā (turpmāk – EK) darbības programmu, ievērojot partnerības principu un apspriežoties ar ieinteresētajām pusēm. Darbības programma aptver laika posmu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. Latvijas Darbības programmu pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodam EK apstiprinājusi 2014.gada 30.oktobrī.

Kopējais plānotais Fonda piešķīrums Latvijai ir 41 024 469 euro jeb 85% no Darbības programmas, kopējais plānotais valsts līdzfinansējums ir 7 239 613 euro jeb 15% no Darbības programmas.
Latvijā paredzēts atbalstīt šādu materiālās nenodrošinātības veidu risināšanu:

  • Nenodrošinātība ar pārtiku;
  • Materiālā nenodrošinātība zemu ienākumu mājsaimniecībās, tajā skaitā mājsaimniecībās ar bērniem.

Darbības programmas izdevumi:

  2015.gads 2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gada plāns

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības

komplektu iegāde, piegāde, EUR

2 618 586,19    4 080 143,54    4 792 287,57      4 849 241,80    6 473 125,00 6 354 930,00

Maksājumi partnerorganizācijām par atbalsta

komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu, EUR

156 664,44 371 716,82 474 338,36 451 819,80 603 783,82 635 784,00
Kopā 2 775 520,63 4 451 0860,36    5 266 625,93 5 301 061,60 7 076 908,82 6 990 714,00
Gan Fonda atbalsta saņēmējus - mērķgrupu, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakās iekļaujamās preces, gan pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku izdales biežumu un daudzumu, kā arī maltītes nodrošināšanu un izdalīšanu katrai mērķgrupas personai nosaka Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumi Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi".
 
Tiesības saņemt Fonda pārtikas palīdzību, higiēnas un saimniecības preces, kā arī piedalīties papildpasākumos, ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk – ģimene (persona)), kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kā arī maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 EUR. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču maziem bērniem komplektus. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt higiēnas preču maziem bērniem komplektus.
 
Pārtikas un pamata materiālās palīdzības publiskos iepirkumus veic Sabiedrības integrācijas fonds. Iepirkuma ietvaros paredzēta iepriekšminēto preču iegāde, iepakošana un piegāde atbalsta paku uzglabāšanas/izdales vietās.
 
Pārtikas un pamata materiālās palīdzības paku izdali, maltīšu sagatavošanu un izdali un papildpasākumu īstenošanu nodrošina Partnerorganizācijas.
 
Partnerorganizāciju atlasi, izsludinot atklātu atlasi, veic Sabiedrības integrācijas fonds.
 
Aktuālais atbalsta paku saturs:

 Iepriekš piegādātu paku saturi:

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

 

 

Meklēšana