Uzsākta līgumu slēgšana ar otrās partnerorganizāciju atlases pretendentiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Ar Eiropas Savienibu 400

 

Uzsākta līgumu slēgšana ar otrās partnerorganizāciju atlases pretendentiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Līdz šī gada 1.jūnijam otrās partnerorganizāciju atlases ietvaros pretendentiem sagatavoti un izsūtīti lēmumi par tiesību piešķiršanu būt par partnerorganizāciju un uzsāktas līgumu slēgšanas sarunas.

Sabiedrības integrācijas fonds 31.03.2016. izsludināja otro partnerorganizāciju atlasi, lai izvēlētos partnerorganizācijas, kuras nodrošinās zupas virtuves pakalpojumus, paplašinot gatavo maltīšu saņemšanas iespējas trūcīgām un krīzes un/vai ārkārtas situācijā esošām personām, kā arī, lai izvēlētos partnerorganizācijas, kuras nodrošinās pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izsniegšanu un papildpasākumu īstenošanu mērķa grupai atsevišķās teritorijās, kurās partnerorganizācijas pārtraukušas darbību. Noteiktajā termiņā – līdz 28.04.2016. tika saņemti 14 pretendentu iesniegumi. Partnerorganizāciju atlases komisija 25.05.2015. apstiprināja iesniegumu vērtēšanas rezultātus. Balstoties uz minēto atzinumu, līdz 01.06.2016. sagatavoti un nosūtīti lēmumi par vērtēšanas rezultātiem:

  • 2 pretendenti saņēma lēmumu par tiesībām būt par partnerorganizāciju bez nosacījumiem;
  • 11 pretendenti saņēma lēmumu par tiesībām būt par partnerorganizāciju ar nosacījumu;
  • 1 pretendents saņēma lēmumu par tiesību noraidīšanu.

Šobrīd ir uzsākta līgumu slēgšana ar partnerorganizācijām. Plānots noslēgt līgumus ar partnerorganizācijām par gatavu maltīšu nodrošināšanu un papildpasākumu īstenošanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros Rīgas pilsētā - Centra rajonā un Latgales priekšpilsētā, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Madonas novadā, Siguldas novadā, Varakļānu novadā, Bauskas novadā, Saldus novadā, kā arī par pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu Aknīstes novadā, Jēkabpils novadā, Krustpils novadā, Ķeguma novadā, Salas novadā, Viesītes novadā un Mārupes novadā.

Pēc līgumu vai vienošanās noslēgšanas ar partnerorganizācijām, partnerorganizāciju saraksts un izdales vietu adresēm ar darba laikiem tiks publicēts Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" un www.atbalstapakas.lv.

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana