Noslēdzies skolas piederumu komplektu piegādes iepirkums

Ar Eiropas Savienibu 400

 

Noslēdzies skolas piederumu komplektu piegādes iepirkums

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) publiskā iepirkuma “Skolas piederumu komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām” ietvaros š.g. 7.decembrī noslēdzis līgumu ar SIA “Hermess”. Tādējādi trūcīgo ģimeņu skolēniem būs nodrošināti kvalitatīvi un drošības prasībām atbilstoši skolas piederumi – skolas somas un individuālo mācību piederumu komplekti.

Skolas piederumu komplektu piegāde un izdale pakāpeniski visā Latvijā tiks uzsākta ar 2016. gada janvāri. Komplektus, pamatojoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas pamata, varēs saņemt trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes, kurās ir bērni vecumā no 5 līdz 16 gadiem.

Katrs no skolēniem varēs saņemt vienu mācību piederumu komplektu kalendārā gada laikā. Saistībā ar to, ka mācību piederumu komplektu izdale ir aizkavējusies, ģimenes, kas saņēmušas pašvaldības sociālā dienesta izziņu 2015. gadā, 2015. gada mācību piederumu komplektu varēs saņemt līdz pat 2015./2016.mācību gada beigām, tas ir, līdz 2016. gada 10. jūnijam.

Atbalsta komplektu izdali organizē partnerorganizācijas 480 izdales vietās visā Latvijā. Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapas www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām"> sadaļā "Atbalsta vietas" un jaunizveidotās mājaslapas www.atbalstapakas.lv sadaļā “Atbalsta vietas” ir publicētas visas izdales vietu adreses un to darba laiki.

Atgādinām, ka no 2015. gada maija personas, kam piešķirts trūcīgas personas statuss vai ārkārtas vai krīzes situācijā nonākušas personas, var saņemt pārtikas preču komplektus un higiēnas un saimniecības preču komplektus.

Partnerorganizācijas piedāvā trūcīgām personām arī iesaistīties daudzveidīgos informatīvos un izglītojošos pasākumos, sniedz individuālas konsultācijas, organizē pašpalīdzības grupas un citas aktivitātes. Par pasākumiem, to saturu un norises laiku var interesēties atbalsta komplektu izdales vietās vai partnerorganizācijās.

 

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana