Eiropas Komisija atzinīgi novērtē Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) darbības programmas īstenošanā sasniegto

Ar Eiropas Savienibu 400

Eiropas Komisija atzinīgi novērtē Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) darbības programmas īstenošanā sasniegto

Otrdien, 24.novembrī ikgadējā Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (fonds) darbības programmas novērtēšanas sanāksmē tika izvērtēts fonda darbības programmas īstenošanas progress 2015.gadā.

Sanāksmē piedalījās Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļaušanās ģenerāldirektorāta (DG for Employment, Social Affairs and Inclusion) Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas nodaļas vadītāja vietnieks Laurent Sens un programmas asistente Jeļena Stupaka, Labklājības ministrija kā vadošā iestāde, Sabiedrības integrācijas fonds kā sadarbības iestāde un fonda Konsultatīvās darba grupas pārstāvji.

EK pārstāvji tika informēti par 2015. gadā paveikto – fonda vadībā iesaistīto institūciju akreditāciju, apgūtajiem līdzekļiem, fonda informācijas sistēmas izstrādi, veiktajiem atbalsta komplektu iepirkumiem, partnerorganizāciju atlasi, izsniegtajiem atbalsta komplektu veidiem, īstenotajiem papildpasākumiem, nodrošinātajiem informācijas un publicitātes pasākumiem, kā arī par identificētajām problēmām programmas īstenošanas gaitā u.tml.

Vienlaikus tika sniegta informācija par fonda budžeta apguvi 2015.gadā, kā arī par darbības programmas ieviešanas izmaiņām 2016.gadam. EK atzinīgi novērtēja faktu, ka Latvija ir viena no pirmajām dalībvalstīm, kas pabeigusi akreditāciju ES, kā arī pirmā un joprojām vienīgā ES dalībvalsts, kas iesniegusi maksājuma pieteikumu.

Klātesošie tika iepazīstināti arī ar Sabiedrības integrācijas fonda izveidoto informācijas sistēmu PEVS, kas tiek izmantota fonda datu vākšanā, apkopošanā un uzglabāšanā un ko izmanto visas fonda administrēšanā iesaistītās iestādes, par ko arī SIF saņēma atzinīgus vārdus no EK pārstāvjiem. Latvija ir viena no pirmajām dalībvalstīm Eiropas Savienībā (ES), kur datu apkopošanai un apstrādei jau izmanto fonda informācijas sistēmu.

Darbības programmas īstenošanā iesaistītās partnerorganizācijas "Latvijas Samariešu apvienība" un "Latvijas Sarkanais Krusts", kuras darbojas arī konsultatīvajā darba grupā, stāstīja par savu pieredzi atbalstāmo darbību īstenošanā. Pēcpusdienā EK pārstāvji apmeklēja biedrības "Svētā Jāņa Palīdzība" un "Latvijas Sarkanais Krusta" atbalsta komplektu izdales vietas un iepazinās ar šo organizāciju aktivitātēm.

EK pārstāvji aicināja partnerorganizācijas turpmāk aktīvāk iesaistīt mērķa grupu papildpasākumos, lai mazinātu šo personu sociālo atstumtību.

No 2015.gada maija, kad partnerorganizācijas uzsāka atbalstāmo darbību īstenošanu, Latvijā ap 69 097 personas saņēmušas 190 018 pārtikas komplektus, 24 378 personas - 33 520 higiēnas un saimniecības preču komplektus, izsniegtas 1 080 maltītes, īstenoti 639 papildpasākumi, kuros piedalījušās 7300 personas.

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana