Noslēgusies partnerorganizāciju ceturtās atlases iesniegumu iesniegšana Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

aa

Trešdien, 2.decembrī noslēdzās atlases iesniegumu iesniegšana ceturtajai atklātajai partnerorganizāciju atlasei pārtikas, pamata materiālās palīdzības un gatavu maltīšu izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai, kas tiek finansēts ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Sabiedrības integrācijas fonds 2020.gada 3.novembrī izsludināja ceturto partnerorganizāciju atlasi, lai nodrošinātu programmas darbību arī turpmāk pēc 2021.gada 31.marta, kad beidzas līgumi pašreizējām partnerorganizācijām. Par atlases iesniegumu sagatavošanu tika rīkots seminārs tiešsaistē.

Noteiktajā partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņā kopumā saņemts 31 iesniegums – no 15 nevaldības organizācijām, 3 reliģiskām organizācijām un 13 pašvaldībām vai to iestādēm. Ir uzsākta saņemto atlases iesniegumu izvērtēšana atbilstoši Partnerorganizāciju atlases nolikumā un Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" noteiktajiem atlases iesnieguma vērtēšanas kritērijiem.

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana