Noslēgusies partnerorganizāciju trešās atlases iesniegumu iesniegšana Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Ar Eiropas Savienibu 400

Noslēgusies partnerorganizāciju trešās atlases iesniegumu iesniegšana

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

27.novembrī noslēdzās atlases iesniegumu iesniegšana trešajai atklātai partnerorganizāciju atlasei pārtikas, pamata materiālās palīdzības un gatavu maltīšu izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai, kas tiek finansēts ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Sabiedrības integrācijas fonds 2017. gada 27.oktobrī izsludināja trešo partnerorganizāciju atlasi, lai nodrošinātu programmas darbību arī turpmāk pēc 2018.gada marta, kad beidzas līgumi pašreizējām partnerorganizācijām. Pretendentiem Rīgā, Jēkabpilī un Saldū tika rīkoti informatīvi semināri par atlases iesniegumu sagatavošanu.

Noteiktajā partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņā kopumā saņemti 33 iesniegumi. Ir uzsākta saņemto atlases iesniegumu izvērtēšana atbilstoši Partnerorganizāciju atlases nolikumā un Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" noteiktajiem atlases iesnieguma vērtēšanas kritērijiem.

Atlases iesniegumu vērtēšanas rezultāti būs zināmi līdz 2018. gada 27. februārim.

Pēc līgumu noslēgšanas partnerorganizāciju saraksts tiks publicēts Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" un www.atbalstapakas.lv .

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana