Izdalīti vairāk kā 100 tūkstoši atbalsta komplektu trūcīgām personām

Sabiedrības integrācijas fonds apkopojis no partnerorganizācijām saņemto informāciju par īstenotajām atbalstāmajām darbībām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros šā gada 2.ceturksnī:
- izdalīti 89999 pārtikas preču komplekti,
- izdalīti 15892 higiēnas un saimniecības preču komplekti,
- izdalītas 315 maltītes,
- īstenoti vairāk kā 240 papildpasākumi, iesaistot vairāk kā 5000 personu.


Informējam, ka mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta 2015.gada rudenī, jo bez rezultāta tika pārtraukts iepriekš izsludinātais publiskais iepirkums un jūlijā izsludināts atkārtots iepirkums.


Atgādinām, Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt atbalsta komplektus var trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Lai mazinātu mērķa grupas sociālo atstumtību un veicinātu personu patstāvību savu sociālo vai ārkārtas situācijas problēmu risināšanu, partnerorganizācijas piedāvā personām iesaistīties dažādos izglītojošos, informatīvos pasākumos, sniedz individuālas konsultācijas, organizē pašpalīdzības grupas u.tml.


Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.atbalstapakas.lv sadaļā "Atbalsta vietas" ir publicētas visas izdales vietu adreses un to darba laiki.

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana