Noslēgusies partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšana Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Piektdien, 2015. gada 13. februārī, noslēdzās atlases iesniegumu iesniegšana atklātai partnerorganizāciju atlasei pārtikas un pamata materiālās palīdzības izdalīšanai un papildpasākumu īstenošanai, kas tiek finansētas ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Sabiedrības integrācijas fonds 2014. gada 29.decembrī izsludināja pirmo partnerorganizāciju atlasi. Pretendentiem tika rīkoti trīs informatīvi semināri par atlases iesniegumu sagatavošanu.

Noteiktajā partnerorganizāciju atlases iesniegumu iesniegšanas termiņā kopumā saņemti 29 iesniegumi. Ir uzsākta saņemto atlases iesniegumu izvērtēšana atbilstoši Partnerorganizāciju atlases nolikumā un Ministru kabineta 25.11.2014. noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" noteiktajiem atlases iesnieguma vērtēšanas kritērijiem. Atlases iesniegumu vērtēšanu plānots pabeigt līdz 2015. gada 27. martam.

Pēc līgumu vai vienošanās noslēgšanas ar partnerorganizācijām, partnerorganizāciju saraksts tiks publicēts Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām".

Informācijai:
Latvijā paredzēts ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu trūcīgām vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām izdalīt pārtikas komplektus vai nodrošināt gatavas maltītes, izdalīt pamata materiālās palīdzības komplektus (higiēnas preces un individuālie mācību piederumi skolēniem), kā arī īstenot papildpasākumus (konsultācijas, apmācības, informācija par mājsaimniecības budžeta pārvaldību, par valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanu u.c.). Partnerorganizācijas nodrošinās pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu.

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana