No nākamā gada paaugstinās ienākumu sliekšņa robežu maznodrošinātajiem pārtikas atbalsta un pamata materiālās palīdzības saņemšanai

Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros n2024. gada 1. janvāra atbalstu varēs saņemt maznodrošinātas mājsaimniecības, kuru rīcībā esošie ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā - 288 eiro. Pašlaik šis slieksnis ir attiecīgi 376 un 264 eiro.

To paredz valdības veiktie grozījumi noteikumos "Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam īstenošanas noteikumi".

Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk pamats Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros saņemt pārtikas un pamata materiālo palīdzību - pārtikas preču komplektus, higiēnas un saimniecības preču komplektus, skolas piederumu komplektus, būs pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa, kas apliecina, ka mājsaimniecība atbilst trūcīgas, maznodrošinātas vai krīzē nonākušas mājsaimniecības statusam.

Vienlaikus grozījumi paredz zemu ienākumu ģimenēm ar maziem bērniem (līdz 2 gadu vecumam) tiesību uz bērnu pārtikas atbalstu pagarināšanu līdz 2024. gada 31. janvārim. Risinājums paredzēts, lai mājsaimniecībām, kurām laika posmā no šī gada jūlija līdz novembrim saņemšanai nebija pieejami papildu bērnu pārtikas preču komplekti, būtu iespēja ar tiem izsniegtajām sociālo dienestu izziņām saglabāt tiesības saņemt papildu bērnu pārtikas preču komplektu vēlāk. 

Šobrīd 25 partnerorganizācijas (nevalstiskās organizācijas, reliģiskas organizācijas, pašvaldības un pašvaldību iestādes) visā Latvijā nodrošina Programmas atbalsta paku izdali 419 atbalsta saņemšanas vietās un izsniedz gatavas maltītes 29 zupas virtuvēs.

Informācija par pieejamo atbalstu - atbalsta paku veidiem un paku saturu, atbalsta saņemšanas nosacījumiem, atbalsta izsniegšanas vietu sarakstu un kontaktinformāciju pieejama tīmekļvietnē: https://www.atbalstapakas.lv  

Informāciju sagatavoja Labklājības ministrija

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana