Saistībā ar patēriņa cenu strauju pieaugumu zemu ienākumu mājsaimniecībām būs pieejamas papildu pārtikas pakas / У зв’язку зі стрімким зростанням споживчих цін будуть доступні додаткові продуктові пакети

LV plakātsUKR plakāts

Katrai personai zemu ienākumu mājsaimniecībā laika periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim būs iespēja saņemt papildu pārtikas komplektu par trīs mēnešu periodu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta sniegšanas vietā.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, kas otrdien, 18. oktobrī, pieņemti valdības sēdē.

Pārtikas pakas varēs saņemt uzrādot derīgu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgās mājsaimniecības statusam, maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (ar ienākumiem 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro), krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam.

Fonda atbalsta saņēmējiem atjaunota iespēja saņemt visu paredzēto Fonda atbalsta apjomu vienā reizē.

No 2023. gada 1. janvāra Fonda atbalstu (pārtikas, higiēnas un skolas preces) varēs saņemt arī maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 264 eiro.

Fonda atbalsts sniedzams arī Ukrainas civiliedzīvotājiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē.

Šobrīd 25 partnerorganizācijas (nevalstiskās organizācijas, reliģiskas organizācijas, pašvaldības un pašvaldību sociālie dienesti) visā Latvijā nodrošina Fonda atbalsta paku izdali 446 vietās un izsniedz gatavas maltītes 29 zupas virtuvēs.

________

На кожну особу в малозабезпеченому домогосподарстві у період з 1 листопада 2022 року по 30 квітня 2023 року буде можливість отримати додатковий продуктовий пакет, на три місяці в рамках програми Європейського фонду підтримки найбільш нужденних осіб, реалізованої Фондом соціальної інтеграції (SIF) в одному з 446 пунктів видачі по всій Латвії.

Продуктові пакети можна отримати, пред’явивши дійсну довідку, видану соціальною службою муніципалітету, про відповідність статусу нужденного домогосподарства, статусу малозабезпеченого домогосподарства ( з доходом 327 євро на першу або єдину особу в домогосподарстві, і 229 євро на кожну наступну особу ), статусу домогосподарства в кризовій ситуації.

Отримувачам підтримки від SIF надано можливість отримати весь обсяг підтримки одноразово.

З 1 січня 2023 року пакети підтримки (харчування, засоби гігієни та шкільне приладдя) також зможуть отримати малозабезпечені домогосподарства, де дохід не перевищуватиме 376 євро на першу або єдину особу в домогосподарстві, та 264 євро на кожну наступну особу.

Фонд також може надавати допомогу цивільним особам України, в розумінні Закону про підтримку цивільного населення України.

Наразі 25 організацій-партнерів забезпечують розповсюдження пакетів підтримки у 446 місцях та роздають готові страви в 29 супових кухнях.

Більше інформації про місця розповсюдження по всій Латвії: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

 

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana