Ukrainas kara bēgļi varēs saņemt bezmaksas pārtikas un pamata materiāla atbalsta pakas / Українські біженці війни можуть отримати безкоштовні набори продуктів харчування та базового матеріального забезпечення

sociālais mentors 3UKR plakāts

Фонд інтеграції суспільства (ФІС), у рамках програми Европейського фонду підтримки знедолених, пропонує українськім біженцям, які отримали у центрах соціального обслуговування довідку, що знаходяться у кризовій ситуації, отримати безкоштовні набори продуктів харчування та базового матеріального забезпечення.

Цивільні громадяни України після отримання у соціальній службі довідки, що знаходяться у кризовій ситуації, отримують право на допомогу у рамках програми Европейського фонду підтримки знедолених. Одна людина раз в три місяці може отримати два набори харчових продуктів, один набір гігієнічних та господарських товарів, два додаткових набори дитячого харчування, якщо у сім'ї є діти від 7 до 24 місяців, а також додатковий набір товарів гігієни, якщо у сім'ї є діти до 2 років. Крім того, сім'ї з дітьми молодшого та середнього шкільного віку можуть отримати набір шкільного приладдя.

26.10.2022. На кожну особу в малозабезпеченому домогосподарстві у період з 1 листопада 2022 року по 30 квітня 2023 року буде можливість отримати додатковий продуктовий пакет, на три місяці в рамках програми Європейського фонду підтримки найбільш нужденних осіб, реалізованої Фондом соціальної інтеграції (SIF) в одному з 446 пунктів видачі по всій Латвії.

Маючи довідку, можливо отримати набори підтримки у будь-якому з більш ніж 400 пунктів розповсюдження по всій Латвії. Готові страви у столових Европейського фонду підтримки знедолених можливо отримати без пред'явлення довідки та будь-яких інших документів.

Додаткова інформація: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

У найхолоднішу пору року нагадуємо, що за підтримки Фонду інтеграції суспільства ви можете БЕЗКОШТОВНО отримати теплу їжу в 29 їдальнях по всій Латвії.

Довідка, видана муніципалітетом, щоб отримати їжу не потрібна.

______

 

FEAD plakats 1LV plakāts

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniegs pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu.

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, būs tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros. Viena persona trīs mēnešos varēs saņemt divas pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču paku, divas papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, kā arī papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem. Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem varēs saņemt mācību piederumu paku.

26.10.2022. Katrai personai zemu ienākumu mājsaimniecībā laika periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim būs iespēja saņemt papildu pārtikas komplektu par trīs mēnešu periodu Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās programmas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros kādā no 446 izdales vietām visā Latvijā.

Ar izziņu atbalsta pakas varēs saņemt kādā no vairāk nekā 400 izdales punktiem visā Latvijā. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām zupas virtuvēs gatavās maltītes personas var saņemt bez izziņas vai citu dokumentu uzrādīšanas.

Plašāka informācija: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

Gada vēsākajā laikā atgādinām, ka ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu visā Latvijā 29 zupas virtuves punktos iespējams saņemt siltu BEZMAKSAS maltīti.
Lai saņemtu maltīti, nav nepieciešama pašvaldības izsniegta izziņa.

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniegs pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu.

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, būs tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros. Viena persona trīs mēnešos varēs saņemt divas pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču paku, divas papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, kā arī papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem. Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem varēs saņemt mācību piederumu paku.

Ar izziņu atbalsta pakas varēs saņemt kādā no vairāk nekā 400 izdales punktiem visā Latvijā. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām zupas virtuvēs gatavās maltītes personas var saņemt bez izziņas vai citu dokumentu uzrādīšanas.

SIF no 2014.gada īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

SIF apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā nozīmīgas pašvaldības un to iestādes, to starpā sociālos dienestus, kā arī reliģiskās un nevaldības sektora organizācijas visā Latvijā, piemēram "Samāriešu fonds", "Latvijas Samariešu apvienība", "Latvijas Sarkanais Krusts" un "Pestīšanas armija".

Plašāka informācija par atbalsta iespējām un komplektu saturu: www.atbalstapakas.lv.

__________

Украинские беженцы смогут получать бесплатные продукты и наборы первой необходимости.

В рамках программы европейского фонда поддержки, реализуемой Фондом интеграции общества (SIF), будет предоставлен продовольственный и основной материальный пакеты поддержки для беженцев украинской войны в Латвии, получивших выданную социальной службой самоуправления кризисную справку.

Мирные жители Украины, получившие справку социальной службы самоуправления о кризисной ситуации, будут иметь право на помощь от Европейского фонда поддержки в рамках программы деятельности. Одна персона в течение трех месяцев сможет получить два пакета продуктовой поддержки, гигиенических и хозяйственных товаров, два дополнительных детских продовольственных пакета, если в семье имеются маленькие дети в возрасте от 7 до 24 месяцев, а также дополнительный пакет гигиенических товаров, если в семье имеются дети в возрасте до 2 лет. В дополнение к этому, семьи с детьми дошкольного и школьного возраста смогут получить пакет учебных принадлежностей.

С помощью справки поддержку можно получить в одном из более чем 400 раздаточных пунктов по всей Латвии. Для помощи малоимущим лицам, Европейский фонд поддержки позволяет получить в суповых кухнях готовые блюда без предъявления справки или других документов.

С 2014 года Европейский фонд поддержки реализует для малоимущих лиц программу, целью которой является оказание продуктовой и основной материальной поддержки, а также содействие социальному включению с помощью различных дополнительных мер.

SIF объединяет и эффективно вовлекает в оказание поддержки значимые самоуправления и их учреждения, в том числе и социальные службы, а также организации религиозного и неправительственного сектора по всей Латвии, например, "Samāriešu fonds", "Latvijas Samāriešu Apvienība", "Latvijas Sarkanais Krusts" и "Pestīšanas armija".

Более подробная информация о возможностях поддержки и содержании комплектов: www.atbalstapakas.lv

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana