No 1.aprīļa atjaunināts partnerorganizāciju saraksts, kas realizē atbalsta komplektu, maltīšu izdali un papildpasākumu organizēšanu

 

Partnerorganizāciju 4.atlases ietvaros ir noslēgti līgumi ar 27 partnerorganizācijām, kas veiks pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu, maltīšu izdali un papildpasākumu īstenošanu, kas  finansēts ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts atbalstu.

Sabiedrības integrācijas fonds noslēdzis līgumus ar 13 nevaldības organizācijām, 11 pašvaldībām vai to iestādēm, 3 reliģiskām organizācijām. Tāpat kā līdz šim pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus ir tiesīgas saņemt:

- trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 190 euro;

- maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 229 euro. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības;

- mājsaimniecības krīzes situācijā. Aicinām pievērst uzmanību vairāku izdales vietu adrešu un darba laiku izmaiņām. 

Partnerorganizāciju saraksts un izdales vietu adreses ar darba laikiem tiks publicēts mājaslapā www.atbalstapakas.lv.

 

 

Partnerorganizāciju 4.atlases ietvaros ir noslēgti līgumi ar 27 partnerorganizācijām, kas veiks pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu, maltīšu izdali un papildpasākumu īstenošanu, kas finansēts ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Latvijas valsts atbalstu.

Sabiedrības integrācijas fonds noslēdzis līgumus ar 13 nevaldības organizācijām, 11 pašvaldībām vai to iestādēm, 3 reliģiskām organizācijām.

Tāpat kā līdz šim pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus ir tiesīgas saņemt:

- trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 190 euro;

- maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 229 euro. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības;

- mājsaimniecības krīzes situācijā.

 

Aicinām pievērst uzmanību vairāku izdales vietu adrešu un darba laiku izmaiņām.  Partnerorganizāciju saraksts un izdales vietu adreses ar darba laikiem tiks publicēts mājaslapā www.atbalstapakas.lv.

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana