EIROPAS ATBALSTA FONDS VISTRŪCĪGĀKAJĀM PERSONĀM

Atbalsta intensitāte ārkārtējo situāciju valstī pagarinot līdz 9.jūnijam

Ar Eiropas Savienibu 400

Atbalsta intensitāte ārkārtējo situāciju valstī pagarinot līdz 9.jūnijam

Ministru kabinets 07.05.2020. ir izsludinājis ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz 09.06.2020. Tas nozīmē, ka personām, kurām laikā, kad ir spēkā COVID-19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas automātiski pagarinās līdz 31.07.2020. (uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām).

Atbilstoši 07.05.2020. lēmumam, ārkārtējo situāciju valstī pagarinot līdz 09.06.2020., Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām komplektu izdales nosacījumi:

Ja izziņas derīguma termiņš beidzas līdz Pagarinājums līdz Pagarinājuma periodā (no izziņā norādītā beigu datuma līdz pagarinājuma beigām) izsniedzami komplekti (kopā)
P2019 H2019 BP komplekti bērniem* BH komplekti bērniem*
31.01.2020. nav --- --- --- ---
29.02.2020. 31.07.2020. 4 gab. katrai personai 2 gab. katrai personai 4 gab. katram bērnam 2 gab. katram bērnam
31.03.2020. 31.07.2020. 4 gab. katrai personai 2 gab. katrai personai 4 gab. katram bērnam 2 gab. katram bērnam
30.04.2020. 31.07.2020. 2 gab. katrai personai 1 gab. katrai personai 2 gab. katram bērnam 1 gab. katram bērnam
30.05.2020. 31.07.2020. 2 gab. katrai personai 1 gab. katrai personai 2 gab. katram bērnam 1 gab. katram bērnam
30.06.2020. 31.07.2020. 1 gab. katrai personai 1 gab. katrai personai 1 gab. katram bērnam 1 gab. katram bērnam

* komplekti bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmas atbilstoši vecumu grupām

Personas ar izziņām, kam automātiski pagarināts termiņš, var saņemt atbalsta komplektus un piedalīties papildpasākumos (piemēram, saņemt individuālas konsultācijas).

Izziņas par krīzes situāciju netiek pagarinātas! Sociālie dienesti izziņas par krīzes situāciju, lēmumus par atbalstu krīzes situācijā izdod no jauna.

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

 "Ceļš līdz atbalsta pakām: ārkārtējās situācijas saistībā ar COVID laikā un vienu kalendāro mēnesi pēc"

Lasīt vairāk...

Meklēšana