Apkopoti 2015.gadā sasniegtie rezultāti Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Ar Eiropas Savienibu 400

Apkopoti 2015.gadā sasniegtie rezultāti Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros

Sabiedrības integrācijas fonds apkopojis no partnerorganizācijām saņemto informāciju par paveikto Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. Trūcīgām vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušām personām un ģimenēm 2015.gadā izdalīti:
- 285 362 pārtikas preču komplekti,
- 49 920 higiēnas un saimniecības preču komplekti,
- 2 205 maltītes.

Atbalsta komplektu un maltīšu izdale tika uzsākta 2015.gada maijā. Atgādinām, ka pārtikas preču komplektus var saņemt visu vecumu personas, bet higiēnas un saimniecības preču komplekti pienākas bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Fonda sniegtā palīdzība neaizstāj valsts un pašvaldību sniegto palīdzību, bet ir kā papildus atbalsts vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem.

Lai mazinātu mērķa grupas sociālo atstumtību un veicinātu personu patstāvību savu sociālo vai ārkārtas situācijas problēmu risināšanā, partnerorganizācijas īstenojušas arī daudzveidīgus izglītojošus un informatīvus pasākumus, speciālistu konsultācijas, pašpalīdzības grupas.

Gada laikā īstenoti 950 papildpasākumi, iesaistot tajos vairāk kā 9 600 personas.

1987 personas apguvušas garšīgas un veselīgas maltītes pagatavošanas prasmes no pārtikas komplektos pieejamajiem pārtikas produktiem; 2361 persona saņēmusi informāciju par veselības veicināšanas jautājumiem; 1212 personām sniegtas speciālistu - juristu, sociālo pedagogu, psihoterapeitu, psihologu, u.c. konsultācijas; 738 personas guvušas informāciju par nodarbinātības iespējām, 964 personas piedalījušās ar sportu un brīvā laika pavadīšanu saistītās aktivitātes, 152 personas apmeklējušas pasākumus par budžeta plānošanu.

Vislielākais noorganizēto papildpasākumu skaits – 311 papildpasākumi, ar visplašāko dalībnieku skaitu – 3113 personām, bijis Latgalē.

Interesentus aicinām skatīt pilnu informāciju par papildpasākumiem www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas/papildpasakumi.

Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" sadaļā "Atbalsta vietas" un mājaslapas www.atbalstapakas.lv sadaļā “Atbalsta vietas” ir publicētas visas izdales vietu adreses un to darba laiki.

sample

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

Lasīt vairāk...

 

sample

Atbalsta paku izdales biežums

Lasīt vairāk...

sample

Pārtikas maziem bērniem paku saņemšanas pagarinājums

Lasīt vairāk...

Meklēšana