Informācija partnerorganizācijām

Izsludināta 3.partnerorganizāciju atlase (skat.šeit)

 

zipLīgums/ vienošanās par atbalstāmo darbību īstenošanu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros (aktualizēts 08.06.2016.)

zipPartnerorganizācijas pārskatu veidlapas (aktualizēts 02.03.2017.)

pdfKomplektu izdales biežums (aktualizēts 30.12.2016.)

pdfNorādījumi partnerorganizācijām grāmatvedības uzskaitei

 

Labklājības ministrijas 29.04.2015. preses konference:
pdfPrezentācija par Eiropas atbalstu trūcīgiem iedzīvotājiem, partnerorganizāciju atlasi, izdales vietām un komplektu izdales principiem.