Papildpasākumi

2019.gadā partnerorganizācijas īstenojušas 1050 papildpasākumus, iesaistot tajos 6293 personas

Papildpasākumu mērķis ir mazināt trūcīgo, maznodrošināto vai krīzes situācijā nonākušo personu sociālo atstumtību, kā arī veicināt personu patstāvību savu sociālo problēmu risināšanā. Papildpasākumi ir brīvprātīgi, tajos var iesaistīties bez maksas.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados vislielākais īstenoto papildpasākumu skaits bijis Latgalē – 256, kam skaitliski seko Rīgas reģionā (bez Rīgas) – 183, Kurzemē – 188, Rīgā – 183, Vidzemē –123, Zemgalē – 107 īstenotie papildpasākumi.

2019.gadā visaktīvāk papildpasākumus apmeklējusi mērķa grupa Kurzemē –2144 personas un Latgalē – 1093 personas. Pie tam, Kurzemē, papildpasākumu dalībnieku skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palielinājies par 866 personām. Citos reģionos papildpasākumu apmeklētāju skaits - Rīgas reģionā (bez Rīgas) – 966 personas, Zemgalē – 757 personas, Vidzemē – 735 personas, Rīgā – 598 personas.

Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, 2019.gadā vislielāko atsaucību guvuši papildpasākumi, kuros apgūtas noderīgas dzīves prasmes.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājies gan papildpasākumu skaits, gan dalībnieku skaits - 264 pasākumos 1347 personas saņēmušas konsultācijas un apmācības dažādos jautājumos - veselība, mājas tīrība, higiēna, senioru aprūpe, datorapmācība, internetbankas lietošana, elektrības patēriņa rādītāju nodošana, dzīvesvietas deklarēšana, ID karšu atjaunošana, zaļā dzīves stila padomi. Sniegtas apmācības par dārza darbiem, piemēram, sēklu un stādu izvēli, sīpolpuķu pavairošanu un pārstādīšanu, energoresursu ekonomiju. Mērķa grupa apguvusi radošās prasmes, rokdarbus – cimdu, zeķu adīšanu, čību un bērnu cepurīšu tamborēšanu, dekoru, grāmatzīmju gatavošanu, sveču liešanu, ziedu kompozīciju veidošanu, modes un stila padomus. Apgūtas orientēšanās prasmes mežā, ēku sagatavošana ziemas periodam un apkures sezonai. Noorganizēta lekcija "Kā integrēties latviešu sabiedrībā", semināru cikls "Cilvēks un dzīves kvalitāte".

1196 personas 213 papildpasākumos saņēmušas informāciju par veselības veicināšanas jautājumiem - veselīgu dzīvesveidu un uzturu, higiēnu, pirmo palīdzību, diabēta, C hepatīta, sirds un asinsvadu slimību, ērču encefalīta, tuberkulozes, gripas, saaukstēšanās, atkarību profilaksi. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, visaktīvāk šādas tematikas papildpasākumus īstenojusi biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” – 132 papildpasākumus, kuros piedalījušās 842 personas.

2019.gadā īstenoti 106 socializēšanas pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, kultūras un tradīciju apgūšanai un iekļaušanai sabiedrībā, kas ir nākamā, pēc citām dzīves prasmēm plašāk apmeklētā papildpasākumu tematiskā joma, kuros piedalījušās 1192 personas. Noorganizēti kinolektoriji, nodibinājums "Samāriešu fonds" mērķa grupai nodrošināja festivāla "Akordeona dienas Rīgā 2019", Dinamo Rīga hokeja spēļu apmeklējumus. Partnerorganizācijas īstenoja teorētiskās un praktiskās nodarbības, radošās darbnīcas, gaidot gadskārtu svētkus, valsts svētkus. Noorganizēts informatīvs socializēšanās pasākums "Neklātienes ceļojums uz skaisto Melnkalni”, ekskursijas uz Kolku, Roju, Kalteni, Eleju, Jūrmalu, hobiju diena – makšķerēšana, pasākums dažādu tautu nacionālās kultūras iepazīšanai, izstāžu apmeklējumi, piemēram, Aknīstes novada pašvaldība īstenoja papildpasākumu "Iepazīsim vietējos māksliniekus" - notika Gārsenes baznīcas interjera, kuru veidojis gārsenietis Ernests Indāns, apskate, lekcija un atmiņas par gleznotāju Irmu Vīksni un tēlnieci Aneli Baluli, tikšanās un atmiņas par skolas gadiem Gārsenē arhitekta Pētera Venckoviča skatījumā un S.Zaičenkovas fotoizstādes apskate. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” noorganizēja vides objektu izgatavošanu un izvietošanu, talku dabas takā "Aiviekstes ozoli", apsveikuma kartiņu gatavošanu un nosūtīšanu sociālās mājas “Rudenāji” sievietēm Starptautiskajā sieviešu solidaritātes dienā. Olaines sociālais dienests noorganizēja vairākus pasākumus “Labo darbu diena”, kurās mērķa grupa sniedza palīdzību novada senioriem mājas darbu veikšanā, vides sakopšanā. Biedrība "Integrācijas centrs "Atvērtās durvis"" noorganizēja pasākumu "Zelta rudens - augļu laiks", kura mērķis bija socializēt dalībniekus, motivēt izzināt iekšējos un apkārt pieejamos resursus savu problēmu risināšanā. Dalībnieki tika aicināti uz pasākumu līdz ņemt kādu rudens velti no piemājas dārziņa vai tuvumā esoša augļu koka, lai šie produkti tālāk varētu nonākt pie citiem grūtībās esošajiem cilvēkiem- pilsētas zupas virtuves klientiem.

Īstenoti 199 pasākumi, kuros 959 personas piedalījušās nodarbībās par veselīga uztura sabalansēšanu un maltītes pagatavošanu no pārtikas komplektā pieejamiem produktiem, apguvušas virtuves un sadzīves gudrības, konservēšanu, kā arī iepazinušās, piemēram, ar latgaliešu tradicionālo ēdienu pagatavošanu.

IMG 20191127 121430

Babītes novada sociālā dienesta papildpasākumā pagatavotie zefīri

Noorganizēti 62 dažāda veida pasākumi ar 476 personu dalību par sociālo palīdzību, tematiskas, izglītojošas grupu nodarbības par sevis pilnveidošanu, personību un sabiedrību, veselību, stresa ietekmi, aptauja “Dzīves kvalitātes apzināšanās un nepieciešamie uzlabojumi”, sagatavots un izsniegts izdales materiāls par ugunsdrošību svētku laikā.

Sniegtas 42 ekspertu, juristu, psihologu individuālas vai grupu konsultācijas 250 personām. Mērķa grupa informēta par iespējām saņemt sociālo un juridisko palīdzību. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Latgalē ik ceturksni nodrošināja psihologa A.Jurāna konsultācijas par tēmām "Konflikti, to risināšanas metodes”, “Atkarība tās veidi. Atkarības rašanās cēloņi, sekas, atveseļošanās, ārstēšanās”, “Emocionāli labvēlīgas vides nozīme mūsu dzīvē”, “Komforta zona”. Reliģiskā organizācija “Pestīšanas armija” Latgalē organizēja seminārus, kurus vadīja Ingrīda Nežberte, Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas lektore par tēmām – apziņa, personība, sociālās grupas, nedrošība un saskarsmes bailes, stress un depresija.

Noorganizēti 39 pasākumi ģimenēm ar bērniem, kuros piedalījušās 325 personas. Biedrība "KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS" labdarības virtuvē organizēja praktiskas nodarbības ēdienu gatavošanā māmiņām ar bērniem, biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" rīkoja radošās nodarbības, gatavojot gadskārtu svētku dekorus, sporta, saliedēšanas un iepazīšanās spēles, jautrās stafetes un mīklu minēšanu, ekskursiju uz Skrīveru Saldumu fabriku, aktīvās atpūtas aktivitātes kompleksā “Virogna”, pasākumu “Drošība uz ceļa - satiksmes noteikumi lieliem un maziem”, "Zaķis, kaķis un pirmā palīdzība - atraktīvi par nopietnām lietām". Vecāki tika iepazīstināti ar jaunumiem likumdošanā saistībā ar skolu, jaunākajām mācību grāmatām un palīgmateriāliem, dzīvības apdrošināšanu, bērnu sagatavošanu bērnudārzam un skolai. Biedrība "Integrācijas centrs "Atvērtās durvis"" noorganizēja vasaras skoliņu "Pētnieki", lai sniegtu saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēniem vasaras brīvlaikā.

LSK Rezekne

LSK Rēzeknes komitejas papildpasākumā skolēnu izgatavotie apsveikumi

Īstenoti 38 sporta un brīvā laika pavadīšanas pasākumi, kuros piedalījušās 316 personas - izglītojoši un informatīvi pasākumi par rīta rosmes, vingrošanas, nūjošanas nozīmi veselīga dzīvesveida uzturēšanai, aktivitātēm svaigā gaisā. Reliģiskā organizācija "Pestīšanas armija" Liepājā regulāri organizēja vingrošanas nodarbības senioriem pēc programmas “PraiseMoves”, kopā 30 nodarbības, kurās piedalījās 266 personas.

Īstenoti 63 pasākumi par nodarbinātības iespējām, kuros 142 personām sniegtas individuālas konsultācijas par darba iespējām, iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un brīvprātīgajā darbā, īstenotas apmācības par dzīves gājuma izveidošanas pamatnosacījumiem, sagatavošanos darba intervijai, sniegta informācija par darba iespējām Latvijā un ārzemēs.

45 personas piedalījušās 18 atbalsta un pašpalīdzības grupu pasākumos un 45 personas piedalījušās 6 budžeta plānošanas pasākumos.

 

Papildpasākumi 2018.gadā

Papildpasākumi 2017.gadā

Papildpasākumi 2015. un 2016.gadā